ЗА НАС

ЗА НАС

Ние како DEMORE GROUP имаме широк асортиман со 3 фирми во границите на државата и 6 фирми надвор од границите на државата.

Услуга за Увоз-Извоз и ДОО DEMORE ЛОГИСТИКА

Како прва и единствена компанија во Турција; 

Обезбедуваме услуги за транспорт за сите производи за мебел кои што се продаваат од Турција до сите земји како што се; Англија, Грузија, Казахстан, Русија и Македонија согласно со царинските права исто така вршиме и монтажа info@demorefurniture.com.tr

ДЕМОРЕ ОРГ. И УСЛУГА ЗА СЕРВИС ЗА МЕБЕЛ ДОО

Обезбедуваме техничка услуга за складирање, монтажа и постмонтажа на компаниите за мебел кои продаваат во малопродажниот сектор во Турција. info@demorefurniture.com.tr  

ДЕМОРЕ МОБИЛЈА ОРГ. УВОЗ-ИЗВОЗ И ДОО

Обезбедуваме услуги за производство и монтажа на кујни / врати / мебел / канцелариски мебел кои што ќе се користат во хотели / студентски домови / канцеларии / резиденции / болници / јавни и приватни институции низ Турција и Европа. info@demorefurniture.com

ДЕМОРЕ ГЕРМАНИЈА
Обезбедуваме услуги за продажба и производство и монтажа на мебел во проекти на хотели / студентски домови / канцеларии / резиденции / болници / јавни и приватни институции преку страницата за е-извоз на нашата компанија лоцирана во Берлин, Германија (www.demorefurniture.de).
info@demorefurniture.de
www.de.demore.com.tr

ДЕМОРЕ АНГЛИЈА
Со страницата за е-извоз на нашата компанија лоцирана во Лондон, Англија, обезбедуваме услуги за продажба, производство и монтажа на мебел во проекти на хотели / студентски домови / канцеларии / резиденции / болници / јавни и приватни институции.
info@demorefurniture.co.uk
www.co.uk.demore.com.tr

ДЕМОРЕ МАКЕДОНИЈА
Со нашата компанија лоцирана во Скопје, Македонија, обезбедуваме производствени и монтажни услуги во проекти на хотелски / студентски домови / канцеларија / резиденција / болница / јавни и приватни институции.
info@demorefurniture.mk
www.mk.demore.com.tr

ДЕМОРЕ КАЗАХСТАН
Со нашата компанија лоцирана во Астана, Казахстан, обезбедуваме услуги за производство и монтажа во проектите на хотели / студентски дом / канцеларија / престој / болница / јавни и приватни институции.
info@demorefurniture.kz
www.kz.demore.com.tr

ДЕМОРЕ ГРУЗИЈА
Со нашата компанија лоцирана во Грузија, обезбедуваме услуги за производство и монтажа во проектите на хотели / студентски домови / канцеларии / престој / болници / јавни и приватни институции.
info@demorefurniture.ge
www.ge.demore.com.tr

ДЕМОРЕ РУСИЈА
Со нашата компанија лоцирана во Астана, Казахстан, обезбедуваме услуги за производство и монтажа во проектите на хотели / студентски дом / канцеларија / престој / болница / јавни и приватни институции.
info@demorefurniture.ru
www.ru.demore.com.tr

ДЕМОРЕ NSPA
Како Demore Group, ние вршиме услуга како компанија добавувач на Единицата за логистичка поддршка на НАТО (NSPA NATO SUPPORT AND PROCUREMENT AGENCY CAGE CODE : TK182 ).