КОНТАКТ

Demore Loj. Hiz. İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti.

ДЕМОРЕ ОРГ И МЕБЕЛ УСЛУГИ ЗА СЕРВИС ДОО
Обезбедуваме техничка услуга за складирање, монтажа и постмонтажа на компаниите за мебел кои продаваат во малопродажниот сектор во Турција.

 

ДЕМОРЕ МОБ. МОНТАЖА ОРГ. УВОЗ-ИЗВОЗ И ДОО
Обезбедуваме услуги за производство и монтажа на кујни / врати/ мебел / канцелариски мебел во проекти на хотели / студентски домови / канцеларии / резиденции / болници / јавни и приватни институции низ Турција и Европа.

 

ДЕМОРЕ РУСИЈА
Со нашата компанија лоцирана во Астана, Казахстан, обезбедуваме услуги за производство и монтажа во проектите на хотели / студентски дом / канцеларија / престој / болница / јавни и приватни институции.

 

ДЕМОРЕ ГЕРМАНИЈА
Обезбедуваме услуги за продажба и производство и монтажа на мебел во проекти на хотели / студентски домови / канцеларии / резиденции / болници / јавни и приватни институции преку страницата за е-извоз на нашата компанија лоцирана во Берлин, Германија.

ДЕМОРЕ АНГЛИЈА
Со страницата за е-извоз на нашата компанија лоцирана во Лондон, Англија, обезбедуваме услуги за продажба, производство и монтажа на мебел во проекти на хотели / студентски домови / канцеларии / резиденции / болници / јавни и приватни институции.

 

ДЕМОРЕ МАКЕДОНИЈА
Со нашата компанија лоцирана во Скопје, Македонија, обезбедуваме производствени и монтажни услуги во проекти на хотелски / студентски домови / канцеларија / резиденција / болница / јавни и приватни институции.

 

ДЕМОРЕ КАЗАХСТАН
Со нашата компанија лоцирана во Астана, Казахстан, обезбедуваме услуги за производство и монтажа во проектите на хотели / студентски дом / канцеларија / престој / болница / јавни и приватни институции.

 

ДЕМОРЕ ГРУЗИЈА
Со нашата компанија лоцирана во Грузија, обезбедуваме услуги за производство и монтажа во проектите на хотели / студентски домови / канцеларии / престој / болници / јавни и приватни институции.