ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ДЕМОРЕ го усвои инвестирањето во луѓе како еден од своите основни принципи.

Зад успехот на ДЕМОРЕ стои квалификувана и образовна работна сила. Компанијата верува дека квалитетни производи и услуги можат да произведуваат квалификувани и среќни вработени и придава значење на развојот и обуката на своите вработени. Успехот се оценува со производство во согласност со целите на компанијата. Овој пристап осигурува дека стапката на обрт е пониска од просеците во индустријата, со што се зголемува конкурентноста на ДЕМОРЕ на долг рок.